معدن گلمن

این معدن واقع  در بخش دولی منطقه کایسری در قسمت روستای هاوادان بوده که داراری 047/1هکتار منطقه با مجوز می باشد.

اکتشافات معدنی و تولید سنگ معدن از اواسط سال 2019 تحت نظر شرکت ما ادامه دارد. 

کانی سازی سرب و روی در منطقه اززمان های بسیار قدیمی (دوره روم) شناخته شده و فعالیت هایمختلف استخراج زمینی و زیر زمینی در این منطقه تا به امروز ادامه دارد.

نوع رایج کانی سازی در این منطقه روی اکسید بوده و در برخی نواحی  کانی سازی سرب(گالنا)  ونقره نیز مشاهده می شود.

در این منطقه ضمن تولید 30.000تن سنگ معدن با شیب 600 متری ,فعالیت های تحقیق و توسعه توسط 2 دستگاه حفاری زیر زمینی و یک دستگاه بر روی زمین در حال انجام می باشد.

در حال حاضر میزان تولید ماهانه 1500 تن بوده و درصورت کشف مواد معدنی جدید؛ظرفیت تولید نیز افزایش خواهد یافت.

سنگ معدن های تولید شده در دستگاه های خرد کن غربال شده و ظریفیت خردایش غربال ما 30 تن در ساعت می باشد.