معدن کوزان

موقعیت این معدن در منطقه آدانا بخش هورزوم بوده و شامل 730هکتار منطقه با مجوز میباشد.

سنگ معدنی موجود در این منطقه اکسید روی و روی گوگردی بوده و هر از گاهی سنگ معدنی مس نیز به چشم می خورد.

این منطقه بامجوز که اخیرا به زیر مجموعه مناطق فعالیت  شرکتمان اضافه شده فعالیت های تحقیق و توسعه به ویژه حفاری در مناطق بالقوه در حال انجام می باشد.

بدیهی است که کانی سازی در این منطقه از زمان های بسیار دور آغاز شده وطبق بررسی اولین یافته ها مقداری حدود 100,000 تن استخراج روی  را تا کنون می توان تخمین زد.