معدن فکه

این معدن در جنوب منطقه فکه در آدانا واقع شده است که دارای 477،31 هکتار منطقه با مجوز می باشد.

استخراج از این معدن برای نخستین بار در اوایل دهه 1970 آغاز شده و در پریودهای مختلف زمانی  متوقف شده و از سال 2013 به طور منظم استخراج صورت گرفته است و طی  1 سال اخیر تحت مالکیت  شرکت پی متالیک معدن در امده است.

در این معدن گالریها در3 سطح متفاوت قرار گرفته و همگی به هم متصل میباشند.

تولیدات این معدن شامل  روی اکسیده ، روی کربنات ، و روی سولفوره بوده میزان تولید ماهانه 1000 الی 1500 تن است.