معدن بالی کسیر

این مجموعه با مجوزی به وسعت 428،10 هکتار،دارای 80696 متر مربع بستر تولید و 84056 مترمربع محل ریزش ضایعات میباشد.

تاسیسات تولید در مکانی به اندازه ی 7459 متر مربع دایر شده است که 1244 متر مربع مکان سرپوشیده و 424 مترمربع مکان سنجش دارد.محل انبار 1716 متر مربع بوده و 3456 متر مربع محل ضایعات دارد.

ظرفیت غربالگری ذغال سنگ خشک 400 تن در روز ، و ذغال سنگ مرطوب 300 تن در روز بوده و ظرفیت خردایش 12-15 تن در ساعت است.

ظرفیت تولید 35000 تن در سال است و هدف مجموعه 70000 تن در سال میباشد.

دخیره ذغال سنگ در این معدن 1.411.708.690 تن تخمین زده شده است.