معدن ازمیر

این معدن سرب و روی در منطقه کمال پاشا ازمیر واقع شده و دارای 253 هکتار بخش مجوز دار هت فعالیت می باشد.

با در نظر گرفتن فرآیند کانی سازی  تولید سرب و روی از گالری هایی که از 2قسمت با مقیاس 3*3باز شده اند انجام می گیرد.

ذخیره سنگ معدن جهت تولید 200.000تن و ظرفیت تولید ماهانه  از این معدن2000 تن می باشد.

استخراج از این معدن با روش های مدرن و مکانیزه در حال انجام بوده و تمامی مجوز های لازم از لحلظ بهداشت و ایمنی محیط کار موجود می باشند.