فلز مس

مس یکی از مهمترین فلزات تاریخ بشر بوده و هنوز هم به عنوان یکی از مهمترین فلزات باقی مانده است. وقتی برای درک اهمیت مس به گذشته نگاه می کنیم ، می توانیم به یاد بیاوریم که نام آن در دوران ماقبل تاریخ وجود داشته است. یکی از مهمترین ویژگیهای مس این است که رسانای فوق العاده خوبی است و بنابراین می توان مس را در خطوط انتقال برق و همه کارهایی که نیاز به انتقال دارند ترجیح داد. همچنین به عنوان عنصری شناخته می شود که پس از نقره بهترین الکتریسیته را هدایت می کند.

مس تقریباً در هر منطقه از جهان یافت می شود و همچنین تولید زیادی انجام می شود. به طور کلی ، بخشهای مورد استفاده بیشتر برق و الکترونیک ، لوازم خانگی و لوازم آشپزخانه ، جواهرات و بخشهای ساختمانی هستند.

موارد استفاده از مس:

 • صنعت برق و الکترونیک
 • صنعت ساخت و ساز
 • صنعت حمل و نقل
 • تجهیزات صنعتی
 • علم شیمی
 • جواهر سازی
 • انواع مس

انواع مس را می توانیم به صورت زیر لیست کنیم:

 • میله
 •  تلفن
 • لوله
 •  رول 
 • بشقاب
 • نوار
 • لاما
 • لوله کویل
 • کانکتورها

 از انواع اصلی آن هستند.