فلز سرب

سرب فلزیست که چگالی بالا باعث مقاومت این فلز می شود.

سرب در برابر سایش بسیار مقاوم است. این باعث می شود که در لوله های آب ، سقف و محافظت از کابل بسیار مفید باشد. با این حال ، در این کاربردها ، پلاستیک هایی که هر دو خاصیت سرب دارند و سبک تر و در برابر خزش مقاوم هستند (تغییر شکل کند) ، به تدریج جایگزین سرب می شوند. با این حال ، سرب به دلیل مقاومت در برابر اسید سولفوریک ، همچنان در صنایع شیمیایی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.