فلز روی

فلز روی؛ فلزی به رنگ خاکستری روشن و شکننده است.  در جدول تناوبی عناصر است در گرو عناصر انتقالی می باشد. دمای پایین جوش در این فلز قابل توجه است. این مقداردمای جوش یک عامل بسیار تعیین کننده در تولید فلزات پیرومتالورژی است. د سر حالت ریختگی سخت و شکننده است. می توان آن را در دمای 120 درجه سانتیگراد شکل داد. در توالی پتانسیل الکتروشیمیایی منفی تر از آهن است. بنابراین ، روی در محافظت از خوردگی کاتدیک کاربرد مهمی به عنوان آند پیدا می کند. گالوانیزه کردن یکی از این موارد است.

مناطق استفاده از چه مواردی است:

 • صنایع دفاعی
 • صنعت هواپیما
 • صنعت ساخت و ساز
 • صنعت ماشین آلات
 • صنایع دریایی
 • صنایع غذایی
 • صنعت پزشکی

انواع اصلی روی:

انواع روی را می توانیم به صورت زیر لیست کنیم.

 • صفحه روی
 • شمش روی به طور عمده

از انواع مقادیر شمش روی در خلوص های:

 • 99-99
 • 99-98
 • 99-97
 • تولید می شود.