شرکت Pi metalik maden فعالیت خود را به عنوان زیرمجموعه هلدینگ  Garipoğlu آغاز کرده ، با اندوخته ای از تجربیات در زمینه ی معادن و فلزات رنگی  و همکاری با کادر مجرب و مهندسان کاردان و متخصص، نقش موثری در صنعت معادن و فلزات داشته  وبه روند  صادرات و واردات کشور کمک به سزایی مینماید.

شرکت Pi metalik maden از طریق شراکت با شرکت تولید انرژی H2o2 علاوه بر استخراج خاکهای معدنی از معادن مجاز و تحت مالکیت خود ؛در راستای ورود به بازار های بین المللی  فروش تولیدات سایر تولیدکنندگان را نیز بر عهده گرفته است.

شرکت Pi metalik maden ، با حفظ جایگاه خود بین صادرکننده خاکهای معدنی ، در زمینه ی فلزات رنگی تامین کننده مواد اولیه ی شرکتهای تولیدی محسوب میگردد.